Stichting informatie

 

Stichting Symfonia Jong Twente

RSIN: 804583754

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het stimuleren van de muziekbeoefening door jongeren onder meer door het in stand houden van een of meer jeugdsymfonieorkesten,- die naar buiten treden door middel van concerten en het begeleiden van koor en ballet- en door het verzorgen van muziekonderwijs.

Beleidsplan: 
Voor het Tweejarenplan 2023-2024 klikt u hier

Beloningsbeleid:
Het bestuur en de commissies van Symfonia Jong Twente doen op basis van vrijwilligheid zijn werk, zonder financiële beloning.

Verslag van uitgeoefende activiteiten:
Activiteiten van het huidige seizoen vind u in onze Agenda, een overzicht van  de resultaten van ons tweejarenplan 2021-2022 vind u hier.

Financiële jaarrekening:
Jaarrekening 2021