Anke Lefferts

Na afgestudeerd te zijn als docerend musica bij Albert Borgers heeft Anke Lefferts veel ervaring opgedaan als uitvoerend musicus, waaronder acht jaar als concertmeester van het Twents Kamer Orkest en leider van het Twickel Ensemble. In een korte tijd heeft ze Junior tot een goed en homogeen geheel gesmeed. Onder Ankes bezielende leiding is het opleidingsorkestje van Symfonia uitgegroeid tot een orkest dat op veel locaties in de regio eigen optredens met een enthousiast publiek heeft. Ze wil over zichzelf niet zo veel kwijt. Daarom een citaat uit de jubileumuitgave van Symfoniaal:

…Ga maar eens een uurtje stilletjes in een hoekje van de repetitieruimte van de Reisopera zitten kijken en luisteren en verbaas je over de lichtheid, waarmee Anke een groep van tientallen kinderen van acht tot puber weet te motiveren. Hoe een nieuw stuk van schijnbaar willekeurig gekras, gepiep en gebrom verandert in een ware symfonische prestatie. Twee keer per jaar een volledig nieuw repertoire. Met behoud van blijde gezichtjes. Elke aankomende leraar zou verplicht een repetitie bij haar moeten meebeleven! Het tovermiddel zal voor de lezer wel magie blijven, ook als Anke haar visie kort toelicht: ‘Symfonia Junior heeft het al in haar naam staan: de kweekvijver van de symfonische poot van de muziekwereld. We spelen dus muziek die het begrip voor symfonisch orkestspel bijbrengt. We spelen arrangementen van symfonische stukken, het liefst een beetje in de ‘up-mode’; opgewekt in toonsoort en met een lekker doorlopend tempo. Dat vinden we het leukst.’

Heel belangrijk vindt Anke samenspel. ‘Dat vereist saamhorigheid. Muziek begint pas te stralen als iedereen het stuk op dezelfde manier wil laten klinken. Dus moet je als orkestlid geduld hebben als er geschaafd en geslepen wordt tijdens de repetities en moet je de ander willen helpen. Groepsbesef dus, maar zonder je individualiteit op te geven. Dat is nou net het mooie van musiceren. Je eigen expressie in dienst van die fijne muziek!’…