Aanmelden concertreis 2024

  Aan- of afmelding concertreis 2024 van Symfonia Jong Twente naar Krems en omgeving

  Invullen en versturen tot uiterlijk 1 december 2023.

  Ondergetekende, lid van Symfonia Jong Twente, verklaart dat hij/zij

  welniet

  zal deelnemen aan de door de Stichting Symfonia Jong Twente te organiseren concertreis naar Krems en omgeving (Oostenrijk), die zal plaatsvinden van 17 t/m 24 juli 2024.

  Door te ondertekenen wordt de verplichting aangegaan het volledige bedrag van € 530,-, te betalen. De eerste termijn van € 200,= dient te worden voldaan vóór 1 december 2023.
  Vervolgens dient in 3 termijnen per termijn 110,00 te worden betaald, waarbij uiterlijk 31 mei 2024 de gehele reissom dient te zijn voldaan.
  Let op: alle orkestleden dienen zelf te ondertekenen, ben je op 1 juli 2024 nog geen 18, dan altijd ook één van je ouders/verzorgers!

  Je naam:

  Je e-mailadres:

  Je krijgt hierop een bevestiging van je aanmelding.

  Indien jonger dan 18, naam medeondertekenende ouder:

  Datum:

  PS: Als de kosten van de reis voor jou een belemmering zijn om mee te gaan, neem dan contact op met onze penningmeester Pieter Corée via penningmeester@symfonia.nl. Of laat je ouders/verzorgers dat doen. Dan kan er in overleg gekeken worden wat de mogelijkheden zijn.