In memoriam: Mirjam Wartena

Op 17 maart 2021 is Mirjam Wartena, de moeder van onze orkestleden Ruben, Aaron en Jared, overleden. Bij zo’n verdriet schieten woorden tekort. Je zou dan met elkaar muziek willen spelen.

Mirjam sloten we iedere vrijdag weer in ons hart. Voor haar inzet bij Junior, als ze lief, bescheiden, maar doortastend Elizabeth hielp. De repetitie, het drinken in de pauze en de koffie voor de wachtende ouders, waren door haar hulp telkens weer een goed georganiseerd feestje.

Na afloop bracht ze Elizabeth naar huis. Dat bleef ze doen toen Jared overstapte naar ‘het grote orkest’. Wie bij de ingang van de kerk stond kon rekenen op haar stralende zwaai. Zo droeg ze nog steeds groots bij aan een goed verloop van onze vrijdagse repetities.

Haar gemis kunnen we niet opvullen. Christian, Ruben, Aaron en Jared willen we alle steun en hulp bieden. Ook zij zijn in ons hart.