Junior verleent medewerking aan congres Enschede

Symfonia Junior heeft op uitnodiging gespeeld voor de opening van het Congres ‘Perspectief zonder Grenzen” op woensdag 29 juni j.l. in het muziekcentrum van Enschede. Aanwezig waren natuurlijk o.a. Enschedees burgemeester dhr. van Veldhuizen en Duits Staatssecretaris van Nordrhein-Westfalen. Aandacht werd besteed aan de problematiek en ervaringen op het gebied van kansen voor kinderen in Nederlandse en Duitse steden in ons grensgebied (o.a. Roma’s en vluchtelingen). De waardevolle bijdrage van ons junior orkest werd zeer gewaardeerd.