Charlotte Büscher: Enthousiasme uit de Euregio

Symfonia Jong Twente is een Twents Jeugdsymfonieorkest, maar dat wil niet zeggen dat het zich veel gelegen laat liggen aan grenzen! En niet slechts wat betreft de concerten en de repetitieweekenden; ook wat betreft de orkestleden. Een stralend voorbeeld daarvan is onze veertienjarige Duitse contrabassiste Charlotte Büscher. Lees het interview met haar in de Westfalische Nachrichten.